ARBETE MED LAGSTIFTNING

Socionomen och biståndsarbetaren Maria Hallenius Henrysson är initiativtagare till Lex Lotta.
Hon tillsatte under november 2016 en expertgrupp som påbörjade arbetet med ett nytt unikt lagförslag, LEX LOTTA.
 
Lagförslaget presenterades och överlämnades den 28/2-2016 för justitieminister Morgan Johansson (S) och sekreterare på departementet i Rosenbad.


Expertgruppen Lex Lotta
Gruppen består av ledamöter från ett brett spektrum av professioner. De är bland Sveriges främsta inom sina respektive discipliner. Områdena i gruppen är inom följande områden:
·      Straffrätt
·      Juridik
·      Skadeståndsrätt
·      Socialt arbete
·      Utredning och handläggning
       inom regering och riksdag
·      Polisväsendet
·      Anhöriga som brottsoffer
·      Opinion och media
·      Barn och unga
·      Europarätt
·      Kriminologi
·      Statistik
·      Medicin
·      Psykiatri  
·      Frivilligsektorn
·      Tjejjourer och kvinnojourer
·      Forskning

info@lexlotta.se 
Telefon: 0046708420349

swish: 1233645215
bankgiro: 5172-8145