OM OSS

Föreningen Lex Lotta finns för att motverka våld i nära relationer genom att:

  • Verka för att lagar är korrekt konstruerade och att straffsatserna inom detta område står i paritet till brottet
     
  • Med kunskap och information förändra beteenden, rutiner, praxis och attityder hos allmänhet och myndigheter

MÅL OCH STRATEGIER FÖR ATT MINSKA
VÅLDET I NÄRA RELATIONER

PÅVERKANARBETE
• Attitydförändring hos myndigheter
• Säkerställa rutiner
 
LAGSTIFTNING
• Den utsattes rätt
• Den utsattes säkerhet
• Samverkan mellan myndigheter
• Straffskala
 
INSAMLING
• Företag
• Privatpersoner
 
OPINIONSBILDNING
• Höja kunskapen hos makthavare och opinionsbildare

I NÄRA RELATIONER
•Föreningen Lex Lotta är referensgrupp som bidrar med kunskap, verktyg och förslag till styrande myndigheter och organisationer som arbetar inom området

KUNSKAPSBYGGANDE
• Utbildning, dialog och rådgivning

UTBILDNINGSINSTANSER OCH MYNDIGHETER
• Lex Lotta-certifiering
 

MÅL OCH STRATEGIER FÖR ATT MINSKA
VÅLDET I NÄRA RELATIONER

PÅVERKANARBETE
• Attitydförändring hos myndigheter
• Säkerställa rutiner
 
LAGSTIFTNING
• Den utsattes rätt
• Den utsattes säkerhet
• Samverkan mellan myndigheter
• Straffskala
 
INSAMLING
• Företag
• Privatpersoner
 
OPINIONSBILDNING
• Hög kunskap hos opinionsbildare om våld

I NÄRA RELATIONER
• Lex Lotta-stiftelsen som referens inom ämne
 
LOTTA RUDHOLM-CENTER
• Utsatta kvinnor i andra länder
• Start i Sydafrika
 
KUNSKAPSBYGGANDE
• Utbildning, dialog och rådgivning till

UTBILDNINGSINSTANSER OCH MYNDIGHETER
• Lex Lotta-certifiering
 

FÖRENINGENS GRUNDPELARE

JÄMSTÄLLDHET
Kön, etnicitet eller ålder ska inte vara upphov till särbehandling eller ses som förmildrande omständigheter vid brott eller kränkningar.
 
TRYGGHET
Alla har rätt att känna sig trygga i sitt hem. Vi ska ha ett samhälle där psykiskt eller fysiskt våld inte på något sätt accepteras eller ses förmildrande under vissa omständigheter.
 
DEN UTSATTES RÄTT
Den utsattes upplevelse och behov ska alltid vara utgångspunkten för myndigheter i hur den utsatte bemöts. Generella attityder, fördomar och godtycke får inte på något sätt påverka hur utsatta behandlas eller hur myndigheter agerar.

STIFTELSENS GRUNDPELARE

JÄMSTÄLLDHET
Kön, etnicitet eller ålder ska inte vara upphov till särbehandling eller ses som förmildrande omständigheter vid brott eller kränkningar.
 
TRYGGHET
Alla har rätt att känna sig trygga i sitt hem. Vi ska ha ett samhälle där psykiskt eller fysiskt våld inte på något sätt accepteras eller ses förmildrande under vissa omständigheter.
 
DEN UTSATTES RÄTT
Den utsattes upplevelse och behov ska alltid vara utgångspunkten för myndigheter i hur den utsatte bemöts. Generella attityder, fördomar och godtycke får inte på något sätt påverka hur utsatta behandlas eller hur myndigheter agerar.

STYRELSE FÖRENINGEN
LEX LOTTA

Erik Moser
Jurist med erfarenhet från humanjuridiska advokatbyråer. Erik har särskild kunskap om terapeutisk juridik vilket är ämnet som ligger till grund för delar av Lex-Lotta Lagen samt kvinnocentret. Området handlar om att inte enbart öka rättssäkerheten i rättsprocesser utan att även se till att de brottsutsatta har fortsatt förtroende för rättssystemet och att en process inte medför negativa terapeutiska effekter på den brottsutsatta.

Grundare, Maria Hallenius Henrysson
Maria Hallenius Henrysson har åtta års erfarenhet av bistånd, ledarskap, målstyrning utvärderingar, och internationellt krisarbete och projektuppbyggnad och rådgivning. Maria är expert på psykosocial support i utvecklingsländer. Maria har min största erfarenhet från Västafrika och södra EU. Maria är debattör, feminist och rättighetsaktivist och en aktiv röst för kvinnors rättigheter.
Idag erbjuder Maria föreläsningar på högskolor, och universitet sedan 2011, och gör utvärderingar, konsultation, utbildningar, handledning inom olika branscher och områden. Maria har sin akademiska bakgrund i socialt arbete och mänskliga rättigheter samt utbildning inom SIDA. 
Maria har även lång erfarenhet av ledarskap och konsultuppdrag inom skolhälsovård, HVB, sjukvård och internationella verksamheter. Maria är grundare till initiativet Lex Lotta och står bakom opinionsarbetet kring Lottas fall och har medverkat i en rad medier kring frågan mäns våld mot kvinnor. 

Hedersledamöter
Familjen Rudholm  

Policy
Enligt policy kommer alla kontakter som görs med oss eller våra samarbetspartners i syfte att trakassera, förtala eller på andra sätt skada vår verksamhet utan undantag att polisanmälas och följas upp med rättsliga åtgärder.

info@lexlotta.se 
Telefon: 0046708420349

swish: 1233645215
bankgiro: 5172-8145