UTBILDNING

Identifiering av offer och förövare av våld i nära relation måste förbättras. Tidiga insatser i skolan är i många fall avgörande för att bryta våldsspiralen. Vuxenvärlden får inte svika de utsatta barnen, där många har skolan som den enda tryggheten. Alla som möter barn måste ha kunskap i våld i nära relationer och ha tillgång till en handlingsplan för att hjälpa de utsatta barnen.

Av denna anledning har Lex Lotta föreningen tagit fram en utbildning som ger vuxna inom skolmiljön verktyg att hjälpa barn som är utsatta för våld i nära relation. Målet är att alla skolor i Sverige ska vara Lex-Lotta certifierande.

bokRityta 1

INNEHÅLL

·         Definition av våld i nära relation

·         Identifiering av barn utsatta för våld i nära relation

·         Konkreta handlingsplaner vid misstänkta fall av våld i nära relation

·         Anmälningsskyldighet och dess innebörd

·         Polisanmälan och dess konsekvenser

·         Interaktiva fallbedömningar

INNEHÅLL
samtalsformer
våld
sexuella övergrepp
polisanmälan
anmälan till socialnämnden
ansvar

personRityta 1

MÅLGRUPP
Skolpersonal samt övrig personal som vistas i skolmiljön på del- eller heltid.

 

info@lexlotta.se 
Telefon: 0046708420349

swish: 1233645215
bankgiro: 5172-8145