UTBILDNING

Samhället måste bli bättre på att identifiera offer och förövare. Tidiga insatser är i de flesta fall avgörande för att bryta våldsspiralen och en naturliga arena för upptäckt är förskola och skolmiljö. Vuxenvärlden får inte svika och för många barn är de vuxna i skolan den enda tryggheten. Därför måste alla som möter barnet agera.
 
För att kunna göra detta krävs kunskap. Därför har vi tagit fram den här utbildningen. Målet är att alla skolor i Sverige ska vara Lex Lotta-certifierade. Skolor där barnen ska våga prata och vi ska lyssna!

bokRityta 1

INNEHÅLL
samtalsformer
våld
sexuella övergrepp
polisanmälan
anmälan till socialnämnden
ansvar

INNEHÅLL
samtalsformer
våld
sexuella övergrepp
polisanmälan
anmälan till socialnämnden
ansvar

personRityta 1

MÅLGRUPP
alla elever
all skolpersonal
samt övrig personal som
vistas i skolmiljön
på del-, eller heltid


info@lexlotta.se 
Telefon: 0046708420349

swish: 1233645215
bankgiro: 5172-8145