original

OM LOTTA RUDHOLM

Lotta Rudholm mördades brutalt av sin före detta pojkvän i sitt hem i Bromma, i juni 2016.
 
Mordet blev mycket uppmärksammat på grund av sin brutalitet, grymhet och hänsynslöshet och för att det funnits tydliga tecken på hot, misshandel, polisanmälan och varningssignaler som samhället borde tagit på större allvar.
 
Rättegången hölls i Solna tingsrätt i oktober 2016 och mannen dömdes till livstids fängelse för mord. Domen överklagades till Hovrätten, där straffet sänktes till 18 år den 22/12-2016.
 
I mars 2017 beslutade Maria Hallenius Henrysson tillsammans med familjen att tillsammans med advokat överklaga till JK.

BAKGRUND

22 kvinnor dödades i en nära relation under år 2018 enligt Brottsförebyggande rådet. Antalet är en ökning jämfört med tidigare år. Våld mot kvinnor inom nära relationer är ett välkänt fenomen men trots detta föreligger svårigheter i att hitta långsiktiga lösningar.
 
En faktor är att många aktörer är inblandade när en kvinna söker hjälp av samhället, det innebär att många parter, bedömningar, beslut och åtgärder måste stämma och samverka för att kvinnan inte skall bli utan skydd och hamna i direkt livsfara.

info@lexlotta.se 
Telefon: 0046708420349

swish: 1233645215
bankgiro: 5172-8145